Kumita ng neurons

TopQuizz higit ka lumahok, mas kikita ka ng neurons!

Ang isa sa iyong pagsusulit ay na-publish sa site
+50
neurons
TopQuizz Koneksyon
+5
neurons / araw
Patugtugin ang isang pagsusulit
+2
neurons
+1
neuron / tamang sagot
+1
neuron / tamang sagot
Ang pagtatanggal ng isang pagsusulit na-publish
-50
neurons
Walang TopQuizz na koneksyon para sa higit sa 7 araw
-10
neurons
Higit pa sa 7 araw
-1
neuron / araw